OL Manufaktura
Oświetlenie zrewitalizowanego obiektu w zespole dawnych koszar, Olsztyn