OL Manufaktura
Oświetlenie piwnic zrewitalizowanego obiektu sanitarnego w kompleksie dawnych koszar pruskich, Olsztyn